เว็บสล็อตโค้ชข้ามทวีป: #PlayItForward ในประเทศไทย

เว็บสล็อตโค้ชข้ามทวีป: #PlayItForward ในประเทศไทย

Coaches เว็บสล็อตAcross Continents เพิ่งเสร็จสิ้นการทำงานสัปดาห์ที่สองกับเชฟโรเลต เอฟซี และศุภนิมิตในกรุงเทพฯผู้เข้าร่วมหลายสิบคนที่เข้าร่วมในสัปดาห์นี้มาจากทั่วประเทศไทหมายความว่าแคมเปญนี้ส่งผลกระทบระดับชาตินอกเหนือจากสนามที่ได้รับการตกแต่งใหม่ที่โรงเรียนบางบัวในกรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมหลายคนทำงานโดยตรงกับศุภนิมิต และจะแบ่งปันสิ่งที่

พวกเขาได้เรียนรู้กับสมาชิกคนอื่นๆ ในสำนักงานในพื้นที่ของตน 

โดยรวมแล้ว การฝึกอบรมสองสัปดาห์ของเราจะส่งผลกระทบต่อเด็กมากกว่า 20,00ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพที่ยอดเยี่ยมสำหรับโปรแกรมของเรา นางสาวอรรัมภา โพธิ์แดง ผู้อำนวยกโรงเรียนบางบัว เรียกสถานศึกษาของเธอว่า “สถานที่แห่งความสุข” อย่างยินดี เด็กๆ พนักงาน แน.ส.โพธิ์แดง เปล่งประกายความสุขเมื่ออยู่กับพวกเขา อย่างไรก็ตาม นอกมหาวิทยาลัยมีปัญหาร้ายแรงมากมายในประเทศไทย ปัญหาการค้ามนุษย์และสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีได้รับการเน้นโดยโค้ชในพื้นที่เป็นสองประเด็นที่พวกเขาต้องการที่จะแก้ไข การค้ามนุษย์มีหลายประเภท รวมทั้งทางเพศ การเกณฑ์เด็กให้เป็นขอทาน การบังคับใช้แรงงานเด็ก และแม้กระทั่งการค้าอวัยวะในบางกรณี หลักสูตรของเราในสัปดาห์นี้จึงมุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้แก่โค้ชเกี่ยวกับวิธีการใช้กีฬา

เพื่อสร้างผลกระทบทางสังคม เช่นเดียวกับโมดูลสิทธิเด็กของเรา โค้ชเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการให้ความรู้แก่เด็กๆ อย่างเหมาะสมเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ และสามารถคาดการณ์ข้อความจากเกมของเราในช่วงเวลาการสอนที่ใช้งานได้จริงสุดท้าย และบางทีบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ได้เรียนรู้ระหว่างที่ฉันอยู่ที่มอริเชียสก็คือคุณค่าของการเป็นหุ้นส่วน ภายในภาคกีฬา รัฐมนตรีและผู้กำหนดนโยบายต้องมีส่วนร่วมกับผู้คนในพื้นที่ Local Active Mauritius Partnershi(LAMPs) เปิดโอกาสให้ได้ออกกำลังกายโดยมีส่วนร่วมและส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นและจัดแนววัตถุประสงค์จากบนลงล่างด้วยแนวทางจากล่างขึ้นบน ในระดับเขตเลือกตั้ง เครือข่ายขององค์กรภาครัฐภาคเอกชน และ NGOs ตั้งใจที่จะทำงานร่วมกันเพื่อประกันอนาคตที่ดีกว่าสำหรับกีฬาแสวัสดิภาพของบุคคล นอกจากนี้ ด้วยการตัดกีฬาในหลายด้านของสังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องสร้าความ

ร่วมมือนอกภาคส่วนของตน 

พลศึกษาที่ดีที่สุดสำหรับเด็กต้องได้รับความร่วมมือจกระทรวงส่งเสริมเยาวชน กีฬา นันทนาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างโอกาสที่ปลอดภัสำหรับการเดินทางเชิงรุก จำเป็นต้องมีความร่วมมือกับกระทรวงโครงสร้างพื้นฐาน การทำให้ผู้หญิงในท้องถิ่นมีความกระฉับกระเฉงทำได้ดีที่สุดโดยความร่วมมือกับกระทรวงเพศสภาพ พันธมิตรแต่ละรายและทุกคนมีส่วนร่วมใน SDG 17เมื่อพิจารณาจาก “การหยุดชั่วคราวครั้งใหญ่” ในชีวิต เรามีโอกาสหายากที่จะไตร่ตรองว่ากีฬาจะมีส่วนช่วยให้อนาคตที่ยั่งยืนได้อย่างไร ผู้กำหนดนโยบายด้านกีฬา องค์กร และบุคคลต่างๆ จำเป็นต้องถามว่าพวกเขาต้องการใช้กีฬาและจัดลำดับความสำคัญอย่างไรภายในเป้าหมายการพัฒนาในอนาคต ในบทความที่สองของฉัน”กรอบการทำงานที่เป็นเป้าหมาย: การใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวทางสู่อนาคตที่สดใสสำหรับกีฬา”ฉันพิจารณากรอบการ

ทำงานที่แนะนำซึ่งอาจให้ภาษาสากลที่มีคุณค่าในการรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ในอนาคตSophie Spinkเป็นนักวิเคราะห์ธุรกิจที่Portas Consultingซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ระดับโลกที่อุทิศตนเพื่อเพิ่มประโยชน์ของกีฬาและการออกกำลังกายให้สูงสุดสำหรับทุกคน และสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดด้วยปริญญาตรีสาขาจิตวิทยาและปรัชญา เธอทำงานในสหราชอาณาจักร เอเชีย และแอฟริกา โดยล่าสุดเธอกลับมาจากโครงการในมอริเชียสที่สนับสนุนนโยบายกีฬาแห่งชาติและทำงานร่วมกับ Active Mauritius ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลที่รับผิดชอบด้าน ‘Sport for All’ ในมอริเชียสMark Abberleyเป็นหุ้ที่PortConsultingซึ่งเป็นผู้นำด้านนโยบายการกีฬาและสหพันธ์กีฬา เขาได้เป็นผู้นำงานนโยบายระดับชาติใมอริเชียสและทำงานทั่วแอฟริกา เอเชีย และตะวันออกกลาง มาร์คเป็นผู้นำสหพันธ์โอลิมปิกในการชกมวยและเทควันโด และมีเว็บสล็อต